Nordic Walking dla każdego

W każdą środę zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności dzieci i młodzież,  na treningi NW, które poprowadzą,  instruktorzy  - Pani Bożena Rudnicka i Piotr Rosenkiewicz. Treningi będą doskonałą formą do aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowania zdrowego stylu życia z dala od używek.

Z pośród  uczestników z najlepszymi czasami zostanie wyłoniona reprezentacja, która pojedzie na zawody Pucharu Bałtyku 2014: do Warcina, Pogorzelicy, Barlinka, Ścięgnicy i Łeby, reprezentując Barlinek -Europejską Stolicę Nordic Walking.


Ostatecznie reprezentacja to 20 osobowa grupa barlineckich zawodników.  

ZAPRASZAMY.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Barlinek, w ramach zadania: „Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych”.

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno -Turystyczno-Sportowe „PEGAZ”, Barlinecki Ośrodek  Kultury.

 
Polecamy