Nawe 30 minut ćwiczeń 3 razy w tygodniu daje efekty.